Zmiana hasła

* Warunkiem otrzymania premii w wysokości 150 zł od Bankier.pl jest złożenie wniosku poprzez stronę zgarnijpremie.pl i podpisanie umowy o prowadzenie rachunku mBiznes Standard w mBanku. Dodatkowo w ciągu miesiąca od otwarcia konta (nie później niż do 31.08.2017) wykonanie co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej i/lub przelewu inicjowanego przez uczestnika promocji (nie wliczają się w to przelewy wewnętrzne).

** Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją "100 zł mBiznes Konto Standard edycja IV" są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji " 100 zł mBiznes Konto Standard edycja IV " dostępnych na www.mbank.pl/firmy/promocje/konto-standard-100-pln/. Promocja trwa od dnia 01.06.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard za pośrednictwem miejsc oznaczonych symbolem "100 zł mBiznes Konto Standard edycja IV ", które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl oraz na stronach partnerów banku, a także za pomocą placówek mBanku, Punktów Obsługi mFinanse S.A. oraz operatora mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800
b) w okresie trwania Promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard,
c) z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały jakikolwiek rachunek firmowy dla danego NIP do dnia 31.05.2017 r.
Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki i w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dokona płatności składki ZUS na kwotę minimum 250 zł z nowo otwartego rachunku bieżącego, zyska 0 zł za najważniejsze usługi konta firmowego gwarantowane przez 24 m-ce, takie jak:
a) prowadzenie rachunku za 0 zł na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku bieżącego,
b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku bieżącego,
c) 0 zł za kartę debetową na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku bieżącego,
d) wypłaty z bankomatów własnych Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A. na terenie Polski za 0 zł na okres 24 m-cy,
e) 0 zł prowizji za wpłaty w PLN w wpłatomatach mBanku i Euronetu na trenie Polski za 0 zł na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego, po zakończeniu okresu promocyjnego opłata będzie pobierana zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.
Dodatkowo Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki otrzyma 100 zł premii za otwarcie rachunku bieżącego pod warunkiem dokonania płatności ZUS na kwotę min. 250 zł z tego rachunku bieżącego w ciągu 30 dni od dnia otwarcia rachunku bieżącego. Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec – kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2016 w kategorii "Najlepszy bank dla firm"